Vanliga problem med sticklingar – Och hur du övervinner dem!

Hej alla sticklingsfantaster! Att ta sticklingar kan vara en givande men också en mycket utmanande process. Vanliga problem med sticklingar som mögel, över- eller underbevattning, felaktig klippning och temperaturvariationer kan påverka sticklingarnas hälsa och tillväxt. En noggrann hantering av dessa faktorer är avgörande för framgångsrik odling. Vi går också igenom vanliga skadedjur och hur du bekämpar dem!

Innehåll:

Hero image nyablad

Vanliga problem med sticklingar

1. Rötter som vägrar att växa

Ett av de första hindren många möter är att sticklingarna inte verkar vilja rota sig. Detta kan vara frustrerande, men lugn, vi har lösningar. För det första är det viktigt att använda ett lämpligt rotstimulerande medel. Ett pulver eller gel med hormoner kan hjälpa till att påskynda rottillväxten. Dessutom är det avgörande att hålla fuktigheten på en optimal nivå. En fuktig miljö skapar de perfekta förhållandena för rottillväxt. Använd en plastpåse eller ett växthus för att hålla fuktigheten kvar runt dina sticklingar.

2. Mögel eller svampangrepp

En annan vanlig utmaning är mögel eller svamp som kan angripa dina sticklingar. Detta problem uppstår ofta när fuktigheten är för hög och ventilationen är otillräcklig. För att bekämpa detta kan du blanda ner perlit i din jord för att förbättra dränering Dessutom är det viktigt att undvika övervattning och se till att dina sticklingar får tillräckligt med luftcirkulation.

3. Övervattning och underbevattning

Att hitta den perfekta balansen när det gäller bevattning kan vara utmanande. Övervattning kan leda till röta och mögel i rötterna, medan underbevattning kan resultera i att sticklingen torkar ut och dör. Enkla indikationer på övervattning inkluderar gulnande blad och rötter som är bruna eller mjuka. Å andra sidan indikerar slokande blad och torra rötter underbevattning. Det är viktigt att övervaka jordens fuktighet och justera bevattningen efter behov. Använd en vattenmätare eller stick ner fingret i jorden för att känna efter fuktighet.

4. Felaktig klippning av stickling

Att ta en stickling på rätt sätt är en konst i sig. Felaktig klippning eller skärning kan leda till att sticklingen inte rotar sig eller utvecklar sig på ett hälsosamt sätt. Se till att använda en vass sekatör eller kniv för att undvika att klämma eller skada sticklingen. Se till att verktyget är rent för att undvika bakterier i det öppna såret. En bra tumregel är att skära strax under ett bladnod, eftersom dessa områden har hög koncentration av tillväxthormoner samt att noden har möjlighet att skapa nya rötter. Dessutom är det viktigt att ta sticklingen från en frisk och stark moderplanta utan tecken på sjukdom.

5. Felaktig temperatur

Sticklingar trivs bäst i en stabil och lämplig temperatur. Om det är för varmt kan sticklingen torka ut och bli stressad, medan kyla kan sakta ner tillväxten eller till och med leda till frostskador. Håll dina sticklingar vid en jämn temperatur, helst mellan 20-25 grader Celsius men beror på vilken typ av växt det är. Använd värmemattor eller växthus för att skapa en stabil miljö, särskilt om du bor i områden med extrem temperaturvariation.

6. Användning av fel jord och krukor

Valet av jord och kruka påverkar direkt sticklingens hälsa och tillväxt. En lätt, väldränerad jord är viktig för att undvika rotröta och mögel. Dessutom är det viktigt att använda små krukor för sticklingar. En för stor kruka kan leda till övervattning och öka risken för rötter som ruttnar.

7. Stress från att flytta eller störa sticklingen för mycket

Sticklingar är känsliga, och överdriven störning kan leda till stress och hindra deras tillväxt. Undvik att flytta eller störa sticklingar i onödan. När de väl har rotat sig och utvecklats till starkare plantor kan du överväga att omplantera dem i större krukor.

8. Inte tillräckligt med tålamod

En av de vanligaste fällorna för hobbyentusiaster är bristen på tålamod. Sticklingar tar tid att rota och utvecklas till fullvuxna växter. Ge dem den tid de behöver och undvik att vara för otålig. Övervakning och vård är nyckeln, och snart kommer du att se resultatet av ditt tålamod och engagemang.

Skadedjur på sticklingar

Det är verkligen frustrerande att se dina små plantor attackeras av dessa envisa skadedjur. Men här har jag samlat en hel del kunskaper om hur du identifierar skadedjur samt hur du bekämpar dem.

1. Identifikation av skadedjur: Första steget till bekämpning

Innan vi går in på hur du bekämpar skadedjuren är det viktigt att du lär dig att identifiera dem. Olika skadedjur kan påverka dina sticklingar på olika sätt. Här är några vanliga skadedjur att hålla utkik efter:

 • Bladlöss: Små, mjuka insekter som sugs fast på bladen.
 • Spinnkvalster: Mikroskopiska spindelliknande kvalster som spinner små nät och suger ut plantsafter.
 • Trips: Små, svarta smala insekter som suger ut plantsafter och kan orsaka missbildningar på bladen.
 • Vita flygare eller mjöllöss: Små, vita insekter som flyger omkring och sitter ofta på undersidan av bladen.

2. Bekämpningsmetoder: En Arsenal av Lösningsmedel

Om skadedjuren blir för påträngande är det dags att ta till olika bekämpningsmetoder. Här är några effektiva sätt att hantera vanliga skadedjur på sticklingar:

 • Tvättning med Vatten: En mild, men ändå effektiv metod är att tvätta dina sticklingar med ljummet vatten. Detta kan avlägsna vissa skadedjur som bladlöss och vitaflugor. I min erfarenhet har de däremot en tendens till att komma tillbaka efter en tid.
 • Såplösning: En enkel lösning av tvål och vatten kan vara effektiv mot bladlöss och andra mjuka insekter. Se till att använda en mild tvål och skölj noga efteråt för att undvika skador på dina sticklingar.
 • Neemolja: En naturlig olja som extraheras från neemträdet och är känd för sina insektsavvisande egenskaper. Neemolja kan användas för att behandla olika skadedjur och samtidigt skydda dina sticklingar.

3. Förebyggande Åtgärder: Skapa ett Ovänligt Miljö för Skadedjur

För att undvika att skadedjur blir ett stort problem är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Här är några tips för att skapa en miljö som är ogynnsam för skadedjur:

 • Bibehåll en god hygien: Håll din växtmiljö ren och fri från gammalt löv och ogräs, eftersom detta kan vara ett perfekt gömställe för skadedjur.
 • Variera dina växter: Skadedjur har ofta specifika värdväxter. Genom att ha en mångfald av växter kan du minska risken för att skadedjur sprids och blir ett stort problem.
 • Avstånd mellan växter: Om dina växter står tätt intill varandra finns risken att skadedjuren sprids från växt till växt. Med lite avstånd kan du minska spridningsrisken och hålla dina växter fria från skadedjur.
 • Karantän för nya växter: Det är inte ovanligt att nya plantor drar med sig ohyra hem från trädgårdsbutiken. Trots att de kanske inte syns vid första anblick kan de efter en tid träda fram och angripa din växt. Av den anledning kan man sätta nya växter i karantän långt ifrån andra växter en tid, tills risken för att oönskade skadedjur finns är över.
 • Stärka dina växter: Starka och friska växter är mindre mottagliga för skadedjur. Se till att dina sticklingar får rätt näring och vård för att hålla dem starka och motståndskraftiga.

Avslutande tankar

Genom att övervinna dessa vanliga problem med sticklingar kan du skapa ett hem och en trädgård full av liv och grönska. Kom ihåg att varje misslyckande är en läroprocess, och var inte rädd för att experimentera och lära dig av dina erfarenheter. Jag har misslyckats massor av gånger men med lite övning går det bättre! Se också till att ha koll på grunderna i att ta sticklingar 🙂 Lycka till med alla framtida sticklingsprojekt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *